Thông báo thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính đất đai tại UBND phường đối với thủ tục cấp giấy lần đầulịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân phườngThông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ hành chínhLịch tiếp công dân của Thường trực HĐND phườngQuy định về mức khen thưởng trong công tác bảo vệ môi trườngLịch tiếp công dân của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 12
HOTLINE: 02837173560
THU GOM RÁC 

NỘI DUNG (13/08/2022 - 13:12)

đã 4 ngày nay đội thu gom rác không chịu thu gom, làm gây ô nhiễm. Rác ngày xưa dân cư thưa thớt nên 2 ngày mới thu gom một lần. Nay mật độ dân cư đông đúc nhưng vẫn 2 ngày mới thu gom có nhiêu lúc 4 hôm mới thu gom. Nay tiền phí rác tăng cao nhưng việc phục vụ không cải thiện, gây áp lực bắt người dân phải đóng tiền tăng bất hợp lý. Mong chính quần sớm giải quyết, chấn chỉnh tình trạng này.

TRẢ LỜI (19/08/2022 - 10:36)

Về tần suất thu gom tại nguồn:
Đối với khu vực đông dân cư thì tần suất thu gom tối thiểu 01 ngày/lần (theo Điều 6 của Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh); do đó Ủy ban nhân dân phường đã làm việc và chấn chỉnh đối với đơn vị thu gom theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND.
Thực hiện Quyết định số 6472/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc ban hành đơn giá cụ thể dịch vụ thu, gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận 12 năm 2022. Trong đó, giá thu gom và giá vận chuyển là 256,4 đồng/kg (166 đồng/kg là phí thu gom, 90,4 đồng/kg là phí vận chuyển); vậy giá thu gom và phí vận chuyển căn cứ vào khối lượng rác phát sinh của hộ dân; tổng khối lượng rác thải phát sinh của hộ dân trong một tháng nhân với 256,4 đồng, ra số tiền thực tế hàng tháng.
Nhằm đảm bảo công tác kiểm tra cung ứng dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy định; UBND phường đề nghị hộ dân và đơn vị thu gom triển khai ký hợp đồng thu gom đúng theo quy định tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân phường Thới An luôn mong muốn nhận được sự đóng góp để xây dựng phường Thới An ngày càng văn minh, hiện đại. Quý khách có hài lòng với nội dung trả lời của chúng tôi không?

Tốt
Bình thường
Kém
- Ý kiến khác (Những nhận xét có ích thường dài từ 100 ký tự trở lên):
- Họ tên:
- Điện thoại:
- Email:

(Việc cung cấp thông tin email, số điện thoại phục vụ cho việc gửi phản hồi kết quả xử lý phản ánh)