Thông báo thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính đất đai tại UBND phường đối với thủ tục cấp giấy lần đầulịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân phườngThông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ hành chínhLịch tiếp công dân của Thường trực HĐND phườngQuy định về mức khen thưởng trong công tác bảo vệ môi trườngLịch tiếp công dân của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 12
HOTLINE: (028)37.173.560

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 VÕ MINH LÂM BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0913827295
2 NGUYỄN THỊ QUẾ NHUNG PBT THƯỜNG TRỰC ĐU/CT.HĐND PHƯỜNG 0933738973
3 HỒ MINH HOÀNG PBT ĐU/CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 0931402449
4 HUỲNH NGỌC TỐ LOAN PCT HĐND PHƯỜNG 0908340240
5 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG PCT UBND PHƯỜNG 0978231018
6 PHẠM QUỐC VŨ PCT UBND PHƯỜNG 0909164848
7 VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 02837174491
8 CÔNG AN PHƯỜNG CÔNG AN PHƯỜNG 02837173557
9 QUÂN SỰ PHƯỜNG QUÂN SỰ PHƯỜNG 02837173559
10 VĂN PHÒNG UBND PHƯỜNG VĂN PHÒNG UBND PHƯỜNG 02837173560
11 TRANG VĂN HINH TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG 0983733440
12 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 0907903526
13 NGUYỄN THỊ THU HÀ CHỦ TỊCH HỘI LHPN 0908763675
14 LÂM BÌNH ĐĂNG BÍ THƯ ĐOÀN TNCS TPHCM 090.2772.733
15 NGUYỄN VĂN CHÍN CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ 0938757810
16 TRẦN VINH HỮU CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH 0908810308
17 TRƯƠNG THỊ NGỌC LAN CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 0901506506
18 TRƯƠNG VĂN DƯỠNG CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI 01267615306
19 NGUYỄN THỊ NHẸ CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC 0907613810
20 ĐẶNG VĂN THÀNH CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC 0902429600