Thông báo thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính đất đai tại UBND phường đối với thủ tục cấp giấy lần đầulịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân phườngThông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ hành chínhLịch tiếp công dân của Thường trực HĐND phườngQuy định về mức khen thưởng trong công tác bảo vệ môi trườngLịch tiếp công dân của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 12
HOTLINE: (028)37.173.560

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 VÕ MINH LÂM BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0913827295
2 NGUYỄN THỊ QUẾ NHUNG PBT THƯỜNG TRỰC ĐU/CT.HĐND PHƯỜNG 0933738973
3 PHẠM QUỐC VŨ CT UBND PHƯỜNG 0909164848
4 HUỲNH NGỌC TỐ LOAN PCT HĐND PHƯỜNG 0908340240
5 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG PCT UBND PHƯỜNG 0978231018
6 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN PCT UBND PHƯỜNG 0903657973
7 ĐẶNG VĂN THÀNH CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC 0902429600
8 TRẦN VINH HỮU CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG 0908810308
9 NGUYỄN THỊ THU HÀ CHỦ TỊCH HỘI LHPN PHƯỜNG 0908763675
10 LÂM BÌNH ĐĂNG BÍ THƯ ĐOÀN TNCS TPHCM 090.2772.733
11 TRƯƠNG THỊ NGỌC LAN CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM PHƯỜNG 0901506506
12 NGUYỄN THÀNH VINH TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG 0933847174
13 NGUYỄN VĂN CHÍN CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ PHƯỜNG 0938757810
14 TRƯƠNG VĂN DƯỠNG CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG 01267615306
15 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG 0907903526
16 NGUYỄN THỊ NHẸ CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG 0907613810
17 VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 02837174491
18 VĂN PHÒNG UBND PHƯỜNG VĂN PHÒNG UBND PHƯỜNG 02837173560
19 CÔNG AN PHƯỜNG CÔNG AN PHƯỜNG 02837173557
20 QUÂN SỰ PHƯỜNG QUÂN SỰ PHƯỜNG 02837173559
21 ĐỘI THUẾ PHƯỜNG ĐỘI THUẾ 02837170195