Thông báo thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính đất đai tại UBND phường đối với thủ tục cấp giấy lần đầulịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân phườngThông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ hành chínhLịch tiếp công dân của Thường trực HĐND phườngQuy định về mức khen thưởng trong công tác bảo vệ môi trườngLịch tiếp công dân của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 12
HOTLINE: 02837173560

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NGUYỄN TẤN LỰC BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0986448899
2 NGUYỄN HỒNG VÂN PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0937600606
3 CUNG QUẢNG HÀ CT UBND PHƯỜNG 0978977557
4 NGUYỄN THANH TÂN PCT UBND PHƯỜNG 0902718184
5 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG PCT UBND PHƯỜNG 0978231018
6 ĐẶNG VĂN THÀNH CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC 0902429600
7 TRẦN VINH HỮU CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG 0908810308
8 NGUYỄN THỊ THANH THÙY BÍ THƯ ĐOÀN TNCS TPHCM 0393780640
9 NGUYỄN THỊ THU HÀ CHỦ TỊCH HỘI LHPN PHƯỜNG 0908763675
10 LÊ VĂN TRƯỜNG TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG 0903116321
11 NGUYỄN VĂN CHÍN CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ PHƯỜNG 0938757810
12 NGUYỄN TẤN CƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG 0973144044
13 TRƯƠNG VĂN DƯỠNG CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG 0767615306
14 NGUYỄN THỊ NHẸ CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG 0907613810
15 VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 02837174491
16 VĂN PHÒNG UBND PHƯỜNG VĂN PHÒNG UBND PHƯỜNG 02837173560
17 CÔNG AN PHƯỜNG CÔNG AN PHƯỜNG 02837173557
18 QUÂN SỰ PHƯỜNG QUÂN SỰ PHƯỜNG 02837173559
19 ĐỘI THUẾ PHƯỜNG ĐỘI THUẾ 02837170195
20 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 02837170042