Thông báo thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính đất đai tại UBND phường đối với thủ tục cấp giấy lần đầulịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân phườngThông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ hành chínhLịch tiếp công dân của Thường trực HĐND phườngQuy định về mức khen thưởng trong công tác bảo vệ môi trườngLịch tiếp công dân của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 12
HOTLINE: (028)37.173.560

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NGUYỄN TẤN LỰC BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0986448899
2 NGUYỄN THỊ QUẾ NHUNG PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0933738973
3 PHẠM QUỐC VŨ CT UBND PHƯỜNG 0909164848
4 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG PCT UBND PHƯỜNG 0978231018
5 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN PCT UBND PHƯỜNG 0903657973
6 ĐẶNG VĂN THÀNH CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC 0902429600
7 TRẦN VINH HỮU CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG 0908810308
8 NGUYỄN THỊ THU HÀ CHỦ TỊCH HỘI LHPN PHƯỜNG 0908763675
9 NGUYỄN THỊ THANH THÙY BÍ THƯ ĐOÀN TNCS TPHCM 0393780640
10 PHAN TUẤN KIỆT CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM PHƯỜNG 0935704833
11 LÊ VĂN TRƯỜNG TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG 0903116321
12 NGUYỄN VĂN CHÍN CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ PHƯỜNG 0938757810
13 NGUYỄN TẤN CƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG 0973144044
14 TRƯƠNG VĂN DƯỠNG CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG 01267615306
15 NGUYỄN THỊ NHẸ CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG 0907613810
16 VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 02837174491
17 VĂN PHÒNG UBND PHƯỜNG VĂN PHÒNG UBND PHƯỜNG 02837173560
18 CÔNG AN PHƯỜNG CÔNG AN PHƯỜNG 02837173557
19 QUÂN SỰ PHƯỜNG QUÂN SỰ PHƯỜNG 02837173559
20 ĐỘI THUẾ PHƯỜNG ĐỘI THUẾ 02837170195
21 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 02837170042