Thông báo thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính đất đai tại UBND phường đối với thủ tục cấp giấy lần đầulịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân phườngThông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ hành chínhLịch tiếp công dân của Thường trực HĐND phườngQuy định về mức khen thưởng trong công tác bảo vệ môi trườngLịch tiếp công dân của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 12
HOTLINE: 02837173560
Thành phần hồ sơ
Đóng

Những thủ tục - hồ sơ cần thiết:

 1. Giấy tờ tùy thân (hộ chiếu/CMND/thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng)
 2. Hộ khẩu
 3. Hồ sơ liên quan đến nhà, đất

XÁC NHẬN ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
- Chụp mã QRCODE CCCD
- Họ và tên(*):
- Số CMND/CCCD (*):
- Điện thoại liên hệ(*):
- Email liên hệ :
- Hộ khẩu thường trú(*):
- Địa chỉ tại(*):
2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi
- Số vào sổ cấp GCN(*):
- Số phát hành GCN(*):
- Ngày cấp GCN (*):
3. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận
4.Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)(Tờ bản đồ số - thửa đất số - Diện tích - Nội dung thay đổi)
4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp
- Thửa đất số (*):
- Tờ bản đồ số (*):
- Diện tích(*):
4.2.Thông tin thửa đất mới thay đổi
- Thửa đất số:
- Tờ bản đồ số :
- Diện tích:
5.Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi - nếu có)
- (Loại tài sản - Nội dung thay đổi):
5.1. Thông tin trên GCN đã cấp
- Loại tài sản :
- Diện tích XD (chiếm đất):
5.2.Thông tin có thay đổi
- Loại tài sản:
- Diện tích XD (chiếm đất):
Quý khách vui lòng đính kèm hình ảnh giấy tờ liên quan đến hồ sơ
Tên loại hồ sơChọn tập tinDanh sách tập tin đã đính kèm
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người yêu cầu (mặt trước, mặt sau) (*): Đính kèm tập tin
  Hộ khẩu bản chính: Đính kèm tập tin
   Giấy tờ liên quan đến nhà đất (*): Đính kèm tập tin
    Tờ khai theo mẫu (doc, .docx): Biểu mẫu Đính kèm tập tin
     Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cung cấp
     Lưu ý: (*): Phần bắt buộc nhập.
     - Thời hạn tiếp nhận giải quyết là 15 ngày làm việc
     Qúy khách có đồng ý với thông tin đăng ký trên?

     Đồng ý Chỉnh sửa