Thông báo thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính đất đai tại UBND phường đối với thủ tục cấp giấy lần đầulịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân phườngThông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ hành chínhLịch tiếp công dân của Thường trực HĐND phườngQuy định về mức khen thưởng trong công tác bảo vệ môi trườngLịch tiếp công dân của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 12
HOTLINE: 02837173560
Thành phần hồ sơ
Đóng

Những thủ tục - hồ sơ cần thiết:

 1. Giấy tờ tùy thân (hộ chiếu/CMND/thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng)
 2. Hộ khẩu
 3. Hồ sơ liên quan đến nhà, đất

XÁC NHẬN ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,
QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
- Chụp mã QRCODE CCCD
- Họ và tên(*):
- Số CMND/CCCD (*):
- Điện thoại liên hệ(*):
- Email liên hệ :
- Hộ khẩu thường trú(*):
2. ĐỀ NGHỊ
Đăng ký QSDĐ Cấp GCN đối với đất Đăng ký quyền quản lý đất Cấp GCN đối với tài sản trên đất
3. THÔNG TIN THỬA ĐẤT .
- Thửa đất số (*):
- Tờ bản đồ số (*):
- Địa chỉ tại(*):
- Diện tích(*):
- Diện tích (chung)(*):
- Diện tích (riêng)(*):
- Sử dụng vào mục đích(*):
- Từ thời điểm (*):
- Thời hạn đề nghị (*):
- Nguồn gốc sử dụng(*):
- Sử dụng hạn chế
4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản).
- Loại nhà ở, công trình (*):
- Diện tích xây dựng(*):
- Diện tích xây sàn(*):
- Sở hữu chung(*):
- Sở hữu riêng(*):
- Kết cấu(*):
- Số tầng(*):
- Thời hạn sở hữu đến(*):
4.1. Cây lâu năm
- Loại cây chủ yếu:
- Diện tích:
- Sở hữu chung:
- Sở hữu riêng
- Thời hạn sở hữu đến:
5. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính.
- Đề nghị khác:
Quý khách vui lòng đính kèm hình ảnh giấy tờ liên quan đến hồ sơ
Tên loại hồ sơChọn tập tinDanh sách tập tin đã đính kèm
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người yêu cầu (mặt trước, mặt sau) (*): Đính kèm tập tin
  Hộ khẩu bản chính: Đính kèm tập tin
   Giấy tờ liên quan đến nhà đất (*): Đính kèm tập tin
    Tờ khai theo mẫu (doc, .docx): Biểu mẫu Đính kèm tập tin
     Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cung cấp
     Lưu ý: (*): Phần bắt buộc nhập.
     - Thời hạn tiếp nhận giải quyết là 15 ngày làm việc
     Qúy khách có đồng ý với thông tin đăng ký trên?

     Đồng ý Chỉnh sửa