Thông báo thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính đất đai tại UBND phường đối với thủ tục cấp giấy lần đầulịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân phườngThông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ hành chínhLịch tiếp công dân của Thường trực HĐND phườngQuy định về mức khen thưởng trong công tác bảo vệ môi trườngLịch tiếp công dân của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 12
HOTLINE: (028)37.173.560
Giá thu tiền rác ở Quận 12, phường Thới An 

NỘI DUNG (05/08/2022 - 18:35)

Cho tôi hỏi giá thu tiền rác hiện tại đối với hộ gia đình 1 người ở quận 12, phường Thới An là bao nhiêu? Tiền vận chuyển rác được tính chung hay tính riêng? Công ty nào chịu trách nhiệm thu gom rác ở quận 12, phường Thới An? Xin cảm ơn.

TRẢ LỜI (08/08/2022 - 16:08)

Thực hiện Quyết định số 6472/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc ban hành đơn giá cụ thể dịch vụ thu, gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Quận 12 năm 2022. Trong đó, giá thu gom và giá vận chuyển là 256,4 đồng/kg (gồm giá thu gom 166 đồng/kg và giá vận chuyển 90,4 đồng/kg); vậy giá thu gom và phí vận chuyển căn cứ vào khối lượng rác phát sinh của hộ dân; tổng khối lượng rác thải phát sinh của hộ dân trong một tháng nhân với 256,4 đồng, ra số tiền thực tế hàng tháng. Hiện trên địa bàn phường có 09 đơn vị thu gom tại 07 khu phố trên địa bàn phường Thới An.

Ủy ban nhân dân phường Thới An luôn mong muốn nhận được sự đóng góp để xây dựng phường Thới An ngày càng văn minh, hiện đại. Quý khách có hài lòng với nội dung trả lời của chúng tôi không?

Tốt
Bình thường
Kém
- Ý kiến khác (Những nhận xét có ích thường dài từ 100 ký tự trở lên):
- Họ tên:
- Điện thoại:
- Email:

(Việc cung cấp thông tin email, số điện thoại phục vụ cho việc gửi phản hồi kết quả xử lý phản ánh)