Thông báo thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính đất đai tại UBND phường đối với thủ tục cấp giấy lần đầulịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân phườngThông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ hành chínhLịch tiếp công dân của Thường trực HĐND phườngQuy định về mức khen thưởng trong công tác bảo vệ môi trườngLịch tiếp công dân của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 12
HOTLINE: (028)37.173.560
có quyết đinh thi hành bản án của tòa. 

NỘI DUNG (03/08/2022 - 09:26)

gia đình tôi phân chia tài sản cha mẹ chết đi để lại theo quy định của pháp luật, nay chúng tôi lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản án của tòa, trên giấy chứng nhận ghi thời hạn sử dụng 20 năm từ năm 1998 đến nay, vậy trước khi xin cấp GCN theo bản án của tòa chúng tôi có phải xin gia hạn sử dụng đất không (đất nông nghiệp).?

TRẢ LỜI (04/08/2022 - 16:17)

Căn cứ tại điểm a, Khoản 1, Điều 74, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai quy định như sau: “Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này có nhu cầu gia hạn sử dụng đất thì thực hiện theo quy định sau đây:<\?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

a)     Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất…”.

Do đó, ông (bà) nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Ủy ban nhân dân phường Thới An luôn mong muốn nhận được sự đóng góp để xây dựng phường Thới An ngày càng văn minh, hiện đại. Quý khách có hài lòng với nội dung trả lời của chúng tôi không?

Tốt
Bình thường
Kém
- Ý kiến khác (Những nhận xét có ích thường dài từ 100 ký tự trở lên):
- Họ tên:
- Điện thoại:
- Email:

(Việc cung cấp thông tin email, số điện thoại phục vụ cho việc gửi phản hồi kết quả xử lý phản ánh)