Thông báo thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính đất đai tại UBND phường đối với thủ tục cấp giấy lần đầulịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân phườngThông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ hành chínhLịch tiếp công dân của Thường trực HĐND phườngQuy định về mức khen thưởng trong công tác bảo vệ môi trườngLịch tiếp công dân của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 12
HOTLINE: (028)37.173.560

THÔNG BÁO


 • kể từ ngày 01/4/2020 cho đến hết ngày 15/4/2020 (hoặc đến khi có văn bản chỉ đạo mới), UBND phường Thới An tạm thời không nhận hồ sơ trực tiếp của tổ chức và cá nhân (trường hợp đặc biệt do Quyền Chủ tịch UBND phường quyết định)


 • Lịch tiếp công dân Thường trực Hội đồng nhân dân phường Thới An tháng 7 năm 2019


 • Ủy ban nhân dân phường xin thông tin Lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân phường tháng 5 năm 2019 đến Nhân dân được rõ


 • Lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân phường tháng 4.2019


 • Học bổng Chính phủ Úc


 • Thông báo về việc ngăn ngừa, cảnh báo nguy cơ gây sự cố đối với hệ thống truyền tải điện 500kV-220kV trên địa bàn phường


 • Ủy ban nhân dân phường xin thông tin đến Nhân dân về biểu giá bán điện áp dụng từ ngày 20/3/2019


 • Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân phường thực hiện tinh giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với Hồ sơ liên thông Đăng ký khai sinh, cấp thẻ Bảo hiểm y tế, đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường Thới An từ 10 ngày xuống còn 07 ngày.


 • Lịch tiếp công dân tháng 2.2019 của Hội đồng nhân dân phường Thới An


 • Kể từ ngày 01/12/2018, Ủy ban nhân dân phường thực hiện tinh giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với Hồ sơ Xác nhận hiện trạng vị trí và tờ khai sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường Thới An


 • Kể từ ngày 24/11/2018, Ủy ban nhân dân phường Thới An thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý về hồ sơ đất đai, xây dựng, sửa chữa nhà phục vụ nhân dân trên địa bàn phường Thới An vào buổi sáng ngày thứ bảy tại Văn phòng 07 khu phố


 • Lịch tiếp công dân của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 12 tại phường Thới An


 • Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần của tập thể, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, tạm giữ các đối tượng có hành vi vứt, thải, bỏ rác sinh hoạt, rác công nghiệp, rác thải nguy hại không đúng quy định, ngày 15 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân phường Thới An ban hành Thông báo số 1910/TB-UBND về mức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường


 • Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND phường


 • Kể từ ngày 02/8/2018 đến ngày 27/12/2018, Ủy ban nhân dân phường Thới An thực hiện thí điểm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ hành chính cho nhân dân tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân phường. Thời gian từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 00 các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Lĩnh vực thực hiện: sao y, chứng thực; hộ tịch; địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường


 • lịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân phường


 • Kể từ ngày 01/8/2017, Ủy ban nhân dân phường Thới An thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp giấy lần đầu (lĩnh vực đất đai) theo Thông báo số 586/UBND-TNMT ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính đất đai tại UBND phướng đối với thủ tục cấp giấy lần đầu.


 • Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường Thới An tháng 6 năm 2017


 • Tại phòng làm việc của Hội đồng nhân dân phường Thới An (phòng số 7)


 • Từ ngày 01 tháng 3 năm 2017. Ủy ban nhân dân phường Thới An triển khai áp dụng phần mềm giải quyết hồ sơ hành chính trực tuyến phục vụ nhân dân.